www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Platforma/ Baza de date on-line cuprinde instrumente/ tehnici de lucru specifice și studii de caz pentru dezvoltarea abilităților emoționale și sociale interpersonale, pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă ale copiilor, consilierea socială, facilitarea comunicării copiilor cu parinții plecați în străinătate, pentru suport emoțional/psihologic, consiliere vocațională etc.

Platforma/ Baza de date on-line cu instrumente/ tehnici de lucru specifice și studii de caz pentru dezvoltarea de abilități emoționale, consilierea socială și vocațională, elaborate de experții de specialitate din echipa de proiect cuprinde:

  • instrumente/ tehnici de lucru pentru dezvoltarea de abilități emoționale consilierea socială și vocațională
  • studii de caz pentru dezvoltarea de abilități emoționale, consilierea socială și vocațională

Instrumentele/ tehnicile de lucru vor viza

  • dezvoltarea de abilităţi emoționale (de ex., identificarea emoțiilor, recunoașterea punctelor tari, încredere în sine, autoeficacitate),
  • autoreglare/ management/ control emoțional (de ex., controlul impulsurilor, managementul stresului, autodisciplina),
  • abilități sociale/ conștientizare socială (empatie, respect pentru ceilalți, acceptarea necondiționată a celorlalți),
  • competențe de relaționare (de ex. construirea relațiilor),
  • luarea deciziilor în mod responsabil (de ex., competitivitate, reflecție, rezolvarea conflictelor, responsabilitate etică și socială etc.). ş.a.

Studiile de caz pentru dezvoltarea de abilități emoționale, consilierea socială și vocațională vor fi viza fie preşcolarii/ elevii membri ai GT în cadrul proiectului DidactAcces fie vor fi modele identificate şi dezvoltate ca bune practici.